Zahrada s domemem je tím nejkrásnějším


Máte také dům se zahradou? Já mám dům a vždycky mám straÅ¡nÄ› ráda, když se podívám na balkón a s balkóny se podívám na zahradu. StraÅ¡nÄ› ráda pÄ›stuju kvÄ›tiny a vždycky když se podívám z toho balkónu tak mám vždycky radost z toho, jak jsem si to tam vypÄ›stovala. Vždycky když si nÄ›co vypÄ›stuji, tak mám straÅ¡nou radost se potom na to dívat. Myslím, že každý ÄlovÄ›k má radost, když si nÄ›co sám vypÄ›stuje nebo nÄ›co udÄ›lá. Myslím si, že celkovÄ› dům se zahradou je tím nejlepším, co ÄlovÄ›k má, protože doma je velký klid, nejste nikde na bytovce. Zahrada je od toho abyste se kochala tou krásou, která v ní je. Kdo má na zahradÄ› v letních mÄ›sících tÅ™eba bazén, tak je nádhera, když jste v tom bazénÄ› a koukáte se do té zahrady a jenom tak relaxujte, protože to je velice příjemné.

Schody

Já osobnÄ› takový relax mám straÅ¡nÄ› ráda, a když se dívám na to co jsem si tam vÅ¡e vypÄ›stovala, tak mám z toho straÅ¡nÄ› dobrý pocit. Zahrada by pro ÄlovÄ›ka mÄ›la být klidným a příjemným prostÅ™edím, a proto pro mÄ› je to naprosto relaxaÄní místo. Kdo zahradu nebo dům nemá, tak prostÄ› se nedá nic dÄ›lat, ale rozhodnÄ› pokud máte peníze, tak rozhodnÄ› si kupte zahradu s domem, protože to je pro ÄlovÄ›ka to nejlepší a relaxaÄní místo. Já osobnÄ› bych nikdy dům se zahradou za nic jiného nevymÄ›nila.

dům

Pro mÄ› je zahrada a dům velice důležitá a naplňuje mÄ› to. Každý ÄlovÄ›k musí vÄ›dÄ›t co ho v životÄ› nejvíc naplňuje, a co ne. Pro mÄ› je dům a zahrada na prvním místÄ›. StraÅ¡nÄ› ráda na zahradÄ› relaxuju, a mám v ní spoustu pozitivních vÄ›ci. Dům a zahrada není s niÄím jiným srovnatelná. Zahrada je od toho, aby si ÄlovÄ›k odpoÄinul a zároveň obÄas i zapracoval. Kdo má rád nÄ›co dÄ›lat jako já na zahradÄ›, tak ta zahrada je pro ÄlovÄ›ka úplnÄ› stvoÅ™ená. Já bych bez zahrady nemohla ani žít. Je potÅ™eba mít pÅ™ed domem nÄ›co, kam rádi vcházíte. 🙂 :-)