Co vše udělat na zahradě na jaře


O tom, že ÄŒeÅ¡i své zahrady milují, není pochyb. A také se o nÄ› mnohdy skuteÄnÄ› řádnÄ› starají. S touto prací je potÅ™eba zaÄít již brzy z jara, kdy roztaje sníh, a teploty se vyÅ¡plhají na hodnoty kolem deseti stupňů. PrávÄ› v tuto dobu se totiž zaÄíná příroda probouzet k životu, a tomu se musíme pÅ™izpůsobit.

 

V první Å™adÄ› je potÅ™eba pÅ™ipravit záhony. To znamená vyplet je, odstranit plevel, který zaÄal raÅ¡it, a zorat je, aby byly pÅ™ipraveny na setbu raných kvÄ›tin Äi zeleniny. Tak si zajistíme, že budeme vÄas pÅ™ipraveni na to, aby nám co nejlépe rostly.

 

PéÄi musíme vÄ›novat Äas také tomu, abychom se postarali o ovocné stromy. I ty se totiž zaÄínají po zimÄ› probouzet. Je dobré zkontrolovat, zda se zastÅ™ihnutí z minulého roku dobÅ™e zahojilo, a zda se objevují první pupeny.

 

výdobytky zahrady

 

V této chvíli je vhodné aplikovat první postřiky proti škůdcům i plísním, pokud jsou potřeba. Poté, co listy trochu povyrostou, můžeme také použít pásek proti hmyzu. Tak zabráníme tomu, aby se nám zde zahnízdily mšice, případně aby se rozvinuly houbové choroby.

 

PéÄi vÅ¡ak potÅ™ebuje také trávník, i když ten je obvykle nejvíce zanedbáván. V této chvíli je vhodné, abychom se změřili na plochy, které byly bÄ›hem minulého roku proÅ¡lapané. Zde je dobré dát travní semena, díky kterým se tato plocha opÄ›t zazelená.

 

rozkvetlá zahrada

 

V neposlední Å™adÄ› je také dobré se pÅ™ipravit na první posekání trávy. JistÄ›, je vhodné, abychom ji udržovali delší, avÅ¡ak brzy zjara pomáhá zvýšit hustotu travního porostu. A to je nÄ›co, co potÅ™ebujeme, pokud chceme mít v průbÄ›hu celé vegetaÄní sezóny krásnÄ› hustý trávník.

 

Je tedy jasné, že na jaÅ™e je práce dost, zvláštÄ› pokud chceme, aby naÅ¡e zahrada plodila a trávník pÅ™ipomínal rozkvetlou louku. Jinak se musíme smířit s tím, že budeme mít pouze podprůmÄ›rné výsledky, jak co se vzhledu, tak i úrody týÄe. Záleží pak na nás, co je pro nás důležitÄ›jší.