Soumrak řemeslníků


PÅ™ed 20ti lety jsem byla jako au-pair v NÄ›mecku a divila se, proÄ vÅ¡e rozbité vyhazují a nic neopravují, aÅ¥ už se jednalo o židli nebo praÄku. Bylo mi vysvÄ›tleno, že Å™emeslníků je málo a jsou velmi drazí a chlapi doma jsou leví a nezvládnou to. Je pro vÅ¡echny výhodnÄ›jší koupit vÄ›c novou. A mám prý poÄkat, že to u nás bude brzy taky tak. Obracela jsem oÄi v sloup a myslela na svého Å¡ikovného tátu a dÄ›dy, kteří by si s tím umÄ›li poradit. Takové plýtvání penÄ›zi, takový konzum.
broušení železa
A kde jsme u nás dnes? Chcete Å™emeslníka na stavbu nebo opravit praÄku, a aby ÄlovÄ›k prstíÄkem hrabal a hledal obraznÄ› jehlu v kupce sena. (DobÅ™e, nÄ›které vÄ›ci jsou dnes opravdu neopravitelné nebo Vám sám opravář doporuÄí, koupit novou, jinak u Vás bude za půl roku zas.) Když už se nÄ›kdo najde, je vÄ›tÅ¡inou neschopný, víc namluví, než udÄ›lá a stojí stejnÄ› spoustu penÄ›z. Ti schopní bývají rozebraní na mÄ›síce dopÅ™edu.  A nechat manžela doma pÅ™ivrtat poliÄku? To aby mÄ›l ÄlovÄ›k záchranku na telefonu. Svěřit mu složitÄ›jší úkol už není možné vůbec. (Ne, toho mého se to netýká!)
kleště na železo
Každý, kdo má doma dÄ›ti, si pÅ™edstavuje, co z nich jednou vyroste. A málokdo si pÅ™edstavuje Å¡ikovného zedníka, svářeÄe, instalatéra nebo (nedej bože) kominíka! Dříve se s horším prospÄ›chem na vysokou nikdo nedostal  a ani to nezkouÅ¡el. Mít u maturity trojky nebo ÄtyÅ™ky znamenalo, jít si hledat práci. Dnes není problém se na nÄ›jaké vysoké Å¡kole uchytit. Stát jejich vznik nereguluje a pÅ™ibývá pseudooborů, jejichž absolventi jsou sice nezamÄ›stnatelní (je jich prostÄ› příliÅ¡), ale co, prodloužili si mládí a nÄ›kde je stejnÄ› vezmou. RÄení, že Å™emeslo má zlaté dno, tak zaÄíná platit stále víc.

Na uÄiliÅ¡tích tak konÄí dÄ›ti, které na vyšší vzdÄ›lání opravdu nemají, ale bývají bohužel také neÅ¡ikovné a bez zájmu a je jim vlastnÄ› jedno, kam je rodiÄe dají. Výjimky samozÅ™ejmÄ› existují, ale je jich žalostnÄ› málo. Pokud je v roÄníku 15 dÄ›tí a 2 se o obor skuteÄnÄ› zajímají a chtÄ›jí ho v budoucnu dÄ›lat, tak má uÄitel Å¡tÄ›stí. To ovÅ¡em platí i o tÄ›ch vysokých Å¡kolách, kam se nemalé procento studentů prostÄ› jen zašívá.

postava instalatéra
Co s tím?

RodiÄe by si mÄ›li uvÄ›domit, že vkládat svoje vlastní nesplnÄ›né sny a touhy do dÄ›tí, může být na Å¡kodu. „Když jsem na tu vysokou nemohla já, tak ty půjdeÅ¡!“ Pokud vidíte, že je VaÅ¡e dítko manuálnÄ› zruÄné a nÄ›co ho baví, nechte ho udÄ›lat si uÄební obor s maturitou a aÅ¥ na tu vysokou pak jde, bude-li chtít. Ta cesta mu zůstává otevÅ™ená. Ale už z nÄ›j nÄ›co-nÄ›kdo bude, i bez vysoké Å¡koly a neztratí se v moÅ™i sociálních pracovníků, archivářů a odborníků na genderovou problematiku.