Kde si nechat udělat plot?


Ploty… Téma, které se dneska moc neřeší, ale mělo by. Co si vybavíte pod pojmem plot? Já ochranu před loupeží, krádeží a taky ochrana soukromí. Pokud jste už ale někdy uvažovali nad plotem před dům, tak je taky hodně důležité to, kterou firmu si na jeho koupi vyberete. Bylo by fajn, abyste věděli na sto procent, že je ty firma důvěryhodná a nešidí své zákazníky. To můžete zjistit i podle recenzí, které najdete snad u každé firmy. Čím více pozitivních recenzí na tu danou firmu najdete, tím lépe.

s

Hledáte firmu na výrobu plotu?

Plot není věc, která by byla úplně nejlevnější. Pohybuje se v řádu několika tisíc korun, a právě proto musíte pečlivě zvážit, komu svou důvěru svěříte. Pokud o žádné firmě, která by dělala ploty nevíte, tak vám můžu dát tip na firmu PMC, která ploty dělá už několik let a má s výrobou plotu zkušenosti. Asi vás nepřekvapí, že jsem si i já plot nechávala dělat u této firmy. A s jejich prací jsem byla naprosto spokojená – jinak bych tuto recenzi určitě nepsala.

s

Když chcete zjistit něco o plotech

Pokud si úplně nejste jisti, který plot si vybrat, vůbec to nevadí. Na jejich stránkách totiž najdete články o plotech, každý na jiné téma. Najdete zde i článek na téma který plot je nejlepší a z jakého materiálu si jej nechat udělat. Proto bych vám doporučovala kliknout na jejich stránky a něco si o plotech načíst. A až pak se rozhodovat, jaký plot si necháte zhotovit. Na stránkách mají kompletní informace, které snad pro vás budou dostačující (a že jich je). Ale pokud by vás přece jenom ještě něco zajímalo a nedá vám to spát, tak se s nimi klidně můžete spojit telefonicky, či online a probrat svoje otázky. No a pak už stačí jenom poslat poptávku na zhotovení plotu a probrat veškeré detaily týkající se plotu (z jakého materiálu jej chcete) a podobně.

Plastové obálky pomohou ke kreativnímu tvoření


Nám dospělým někdy schází kreativní myšlení a možná, že i vy se někdy přistihnete, že jste natolik pohlceni prací a povinnostmi, že vám nezbývá mnoho času na vlastní kreativní vyjádření vaší existence. Výhodu v tomto procesu mají například malíři, sochaři či hudebníci, kteří komponují a vytváří svá díla z vlastního nitra, ale kdo například pracuje v pásové výrobě, může se to negativně odrazit na jeho psychice.

canastové karty

Pokud se přistihnete, že se z vás stává jakýsi robot, a že vás přestává bavit i žít, je nejvyšší čas s tím něco udělat. Například tak, že začnete doma vytvářet něco, co vás baví.

Nakupte dětské stavebnice – máte-li doma děti, nekupujte jim drahé hračky typu modelů aut či letadel, autodráhy apod. Podporujte jejich kreativitu skládáním různých stavebnic a zapojte se do hr s nimi. Jednotlivé komponenty dřevěných či plastových nebo kovových dílů si ukládejte do sáčků se zipem a do plastových barevných obálek, barvy vás navíc rozveselí a budete se v dílech stavebnic lépe orientovat.

barevná obálka

Skládejte puzzle – plastové obálky 2pack se vám mohou hodit i pro ukládání dílků puzzle. Doporučujeme obálku modré a červené barvy, protože červená uzemňuje a podporuje činorodost, modrá http://www.velehrad.cz/index.php%3Foid%3D906483 je naopak velmi vzdušná a kreativní.

Zahrajte si Pexeso – kdy jste naposledy hráli Pexeso, Prší, Mariáš, Canastu nebo Loru? Uložte si karetní hry do barevných plastových obálek a berte si karty s sebou i na dovolenou nebo na výlet vlakem. Lidé dnes zapomínají hrát karetní hry, protože jsou zaneprázdněni digitalizovaným světem. A to není dobře, protože digitální svět není fyzický, je to jen virtuální realita, náhražka, která nemůže uspokojit naši mysl tak, jako fyzické doteky s různými předměty. Hrát karty je zábavné, může vás to bavit třeba i celý večer a klidně nechte mobilní telefon po celou dobu hraní vypnutí, určitě se tu bez něj obejdete.

Soumrak řemeslníků


PÅ™ed 20ti lety jsem byla jako au-pair v NÄ›mecku a divila se, proÄ vÅ¡e rozbité vyhazují a nic neopravují, aÅ¥ už se jednalo o židli nebo praÄku. Bylo mi vysvÄ›tleno, že Å™emeslníků je málo a jsou velmi drazí a chlapi doma jsou leví a nezvládnou to. Je pro vÅ¡echny výhodnÄ›jší koupit vÄ›c novou. A mám prý poÄkat, že to u nás bude brzy taky tak. Obracela jsem oÄi v sloup a myslela na svého Å¡ikovného tátu a dÄ›dy, kteří by si s tím umÄ›li poradit. Takové plýtvání penÄ›zi, takový konzum.
broušení železa
A kde jsme u nás dnes? Chcete Å™emeslníka na stavbu nebo opravit praÄku, a aby ÄlovÄ›k prstíÄkem hrabal a hledal obraznÄ› jehlu v kupce sena. (DobÅ™e, nÄ›které vÄ›ci jsou dnes opravdu neopravitelné nebo Vám sám opravář doporuÄí, koupit novou, jinak u Vás bude za půl roku zas.) Když už se nÄ›kdo najde, je vÄ›tÅ¡inou neschopný, víc namluví, než udÄ›lá a stojí stejnÄ› spoustu penÄ›z. Ti schopní bývají rozebraní na mÄ›síce dopÅ™edu.  A nechat manžela doma pÅ™ivrtat poliÄku? To aby mÄ›l ÄlovÄ›k záchranku na telefonu. Svěřit mu složitÄ›jší úkol už není možné vůbec. (Ne, toho mého se to netýká!)
kleště na železo
Každý, kdo má doma dÄ›ti, si pÅ™edstavuje, co z nich jednou vyroste. A málokdo si pÅ™edstavuje Å¡ikovného zedníka, svářeÄe, instalatéra nebo (nedej bože) kominíka! Dříve se s horším prospÄ›chem na vysokou nikdo nedostal  a ani to nezkouÅ¡el. Mít u maturity trojky nebo ÄtyÅ™ky znamenalo, jít si hledat práci. Dnes není problém se na nÄ›jaké vysoké Å¡kole uchytit. Stát jejich vznik nereguluje a pÅ™ibývá pseudooborů, jejichž absolventi jsou sice nezamÄ›stnatelní (je jich prostÄ› příliÅ¡), ale co, prodloužili si mládí a nÄ›kde je stejnÄ› vezmou. RÄení, že Å™emeslo má zlaté dno, tak zaÄíná platit stále víc.

Na uÄiliÅ¡tích tak konÄí dÄ›ti, které na vyšší vzdÄ›lání opravdu nemají, ale bývají bohužel také neÅ¡ikovné a bez zájmu a je jim vlastnÄ› jedno, kam je rodiÄe dají. Výjimky samozÅ™ejmÄ› existují, ale je jich žalostnÄ› málo. Pokud je v roÄníku 15 dÄ›tí a 2 se o obor skuteÄnÄ› zajímají a chtÄ›jí ho v budoucnu dÄ›lat, tak má uÄitel Å¡tÄ›stí. To ovÅ¡em platí i o tÄ›ch vysokých Å¡kolách, kam se nemalé procento studentů prostÄ› jen zašívá.

postava instalatéra
Co s tím?

RodiÄe by si mÄ›li uvÄ›domit, že vkládat svoje vlastní nesplnÄ›né sny a touhy do dÄ›tí, může být na Å¡kodu. „Když jsem na tu vysokou nemohla já, tak ty půjdeÅ¡!“ Pokud vidíte, že je VaÅ¡e dítko manuálnÄ› zruÄné a nÄ›co ho baví, nechte ho udÄ›lat si uÄební obor s maturitou a aÅ¥ na tu vysokou pak jde, bude-li chtít. Ta cesta mu zůstává otevÅ™ená. Ale už z nÄ›j nÄ›co-nÄ›kdo bude, i bez vysoké Å¡koly a neztratí se v moÅ™i sociálních pracovníků, archivářů a odborníků na genderovou problematiku.

Co vše udělat na zahradě na jaře


O tom, že ÄŒeÅ¡i své zahrady milují, není pochyb. A také se o nÄ› mnohdy skuteÄnÄ› řádnÄ› starají. S touto prací je potÅ™eba zaÄít již brzy z jara, kdy roztaje sníh, a teploty se vyÅ¡plhají na hodnoty kolem deseti stupňů. PrávÄ› v tuto dobu se totiž zaÄíná příroda probouzet k životu, a tomu se musíme pÅ™izpůsobit.

 

V první Å™adÄ› je potÅ™eba pÅ™ipravit záhony. To znamená vyplet je, odstranit plevel, který zaÄal raÅ¡it, a zorat je, aby byly pÅ™ipraveny na setbu raných kvÄ›tin Äi zeleniny. Tak si zajistíme, že budeme vÄas pÅ™ipraveni na to, aby nám co nejlépe rostly.

 

PéÄi musíme vÄ›novat Äas také tomu, abychom se postarali o ovocné stromy. I ty se totiž zaÄínají po zimÄ› probouzet. Je dobré zkontrolovat, zda se zastÅ™ihnutí z minulého roku dobÅ™e zahojilo, a zda se objevují první pupeny.

 

výdobytky zahrady

 

V této chvíli je vhodné aplikovat první postřiky proti škůdcům i plísním, pokud jsou potřeba. Poté, co listy trochu povyrostou, můžeme také použít pásek proti hmyzu. Tak zabráníme tomu, aby se nám zde zahnízdily mšice, případně aby se rozvinuly houbové choroby.

 

PéÄi vÅ¡ak potÅ™ebuje také trávník, i když ten je obvykle nejvíce zanedbáván. V této chvíli je vhodné, abychom se změřili na plochy, které byly bÄ›hem minulého roku proÅ¡lapané. Zde je dobré dát travní semena, díky kterým se tato plocha opÄ›t zazelená.

 

rozkvetlá zahrada

 

V neposlední Å™adÄ› je také dobré se pÅ™ipravit na první posekání trávy. JistÄ›, je vhodné, abychom ji udržovali delší, avÅ¡ak brzy zjara pomáhá zvýšit hustotu travního porostu. A to je nÄ›co, co potÅ™ebujeme, pokud chceme mít v průbÄ›hu celé vegetaÄní sezóny krásnÄ› hustý trávník.

 

Je tedy jasné, že na jaÅ™e je práce dost, zvláštÄ› pokud chceme, aby naÅ¡e zahrada plodila a trávník pÅ™ipomínal rozkvetlou louku. Jinak se musíme smířit s tím, že budeme mít pouze podprůmÄ›rné výsledky, jak co se vzhledu, tak i úrody týÄe. Záleží pak na nás, co je pro nás důležitÄ›jší.

Zahrada s domemem je tím nejkrásnějším


Máte také dům se zahradou? Já mám dům a vždycky mám straÅ¡nÄ› ráda, když se podívám na balkón a s balkóny se podívám na zahradu. StraÅ¡nÄ› ráda pÄ›stuju kvÄ›tiny a vždycky když se podívám z toho balkónu tak mám vždycky radost z toho, jak jsem si to tam vypÄ›stovala. Vždycky když si nÄ›co vypÄ›stuji, tak mám straÅ¡nou radost se potom na to dívat. Myslím, že každý ÄlovÄ›k má radost, když si nÄ›co sám vypÄ›stuje nebo nÄ›co udÄ›lá. Myslím si, že celkovÄ› dům se zahradou je tím nejlepším, co ÄlovÄ›k má, protože doma je velký klid, nejste nikde na bytovce. Zahrada je od toho abyste se kochala tou krásou, která v ní je. Kdo má na zahradÄ› v letních mÄ›sících tÅ™eba bazén, tak je nádhera, když jste v tom bazénÄ› a koukáte se do té zahrady a jenom tak relaxujte, protože to je velice příjemné.

Schody

Já osobnÄ› takový relax mám straÅ¡nÄ› ráda, a když se dívám na to co jsem si tam vÅ¡e vypÄ›stovala, tak mám z toho straÅ¡nÄ› dobrý pocit. Zahrada by pro ÄlovÄ›ka mÄ›la být klidným a příjemným prostÅ™edím, a proto pro mÄ› je to naprosto relaxaÄní místo. Kdo zahradu nebo dům nemá, tak prostÄ› se nedá nic dÄ›lat, ale rozhodnÄ› pokud máte peníze, tak rozhodnÄ› si kupte zahradu s domem, protože to je pro ÄlovÄ›ka to nejlepší a relaxaÄní místo. Já osobnÄ› bych nikdy dům se zahradou za nic jiného nevymÄ›nila.

dům

Pro mÄ› je zahrada a dům velice důležitá a naplňuje mÄ› to. Každý ÄlovÄ›k musí vÄ›dÄ›t co ho v životÄ› nejvíc naplňuje, a co ne. Pro mÄ› je dům a zahrada na prvním místÄ›. StraÅ¡nÄ› ráda na zahradÄ› relaxuju, a mám v ní spoustu pozitivních vÄ›ci. Dům a zahrada není s niÄím jiným srovnatelná. Zahrada je od toho, aby si ÄlovÄ›k odpoÄinul a zároveň obÄas i zapracoval. Kdo má rád nÄ›co dÄ›lat jako já na zahradÄ›, tak ta zahrada je pro ÄlovÄ›ka úplnÄ› stvoÅ™ená. Já bych bez zahrady nemohla ani žít. Je potÅ™eba mít pÅ™ed domem nÄ›co, kam rádi vcházíte. 🙂 :-) 

Internetové připojení


Podle mého názoru se bez internetu dneÅ¡ní ÄlovÄ›k už vůbec neobejde, a to hlavnÄ› kvůli tomu, že tÅ™eba nÄ›kteří lidé také studují, a to díky poÄítaÄi, takže také potÅ™ebují mít internet a kvalitní internetové pÅ™ipojení. Já vám Å™eknu, že když jsem jednou mÄ›la takovou online schůzku s uÄitelem a také se zamÄ›stnavatelem, tak se mi stala taková opravdu hodnÄ› nemilá zkuÅ¡enost, nepříjemnost. JednoduÅ¡e, když jsme byli asi v půlce nÄ›jakého obchodu, tak mi vypovÄ›dÄ›l internet službu. Byla jsem opravdu naÅ¡tvaná, nejhorší na tom bylo, že tohle se stalo už právÄ› potÅ™etí potÅ™etí bÄ›hem dvou mÄ›síců. A pÅ™itom jsem zamÄ›stnavateli a uÄiteli slibovala, že tohle se už nikdy nestane, že mám nové pevné, stabilní internetové pÅ™ipojení.

Bez internetu bych nemohla existovat.

Bohužel opak byl pravdou. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem se ihned zlobila na poskytovatelé služeb internetu. Řekla jsem mu, že tohle se pÅ™ece nemůže stát, když mám důležité schůzky s uÄitelem anebo také se zamÄ›stnavatelem. Oni se mi jenom tak z půlky omluvili, ale nechali to být, vůbec nenabídli tÅ™eba nÄ›jakou alternativu. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem tedy u nich vypovÄ›dÄ›la službu. A hned jsem si dala nÄ›jaké lepší internetové pÅ™ipojení. Je to už rok a půl a zatím se mi jeÅ¡tÄ› nestalo, že by mi jenom tak vypovÄ›dÄ›l internet službu.

Skoro všichni mají doma internet.

Samozřejmě, že když je někde opravdu veliká bouřka nebo popadané stromy, tak chápu, že se tohle se může stát opravdu každému, že jednoduše internet vypoví službu. Je to kvůli tomu, že jsou přetržené dráty. Tohle se dá pochopit a chápou to naprosto všichni, ale když vám vypadne internet jenom tak, že třeba zafouká lehký vítr a nebo, že se prostě internetu asi nechce pracovat, tak to už je něco jiného. Jsem vždycky opravdu hodně naštvaná, protože právě podruhé jsem přišla už o jeden skvělý kšeft a obchod, o který jsem stála. Myslím si, že kdybych nebyla jediná, koho by tohle naštvalo. 

Úklid ve firmách


Při slově úklid se každý začne schovávat a dělá všechno proto, aby nemusel nic dělat. Ať už se mluví o domácnostech, tak o firmách. Úklid zkrátka nikoho nebaví a nikdo s ním nechce mít nic společného. Pokud se jedná o menší firmy, kde jsou dva zaměstnanci, tak si ve většině případů uklidí sami, ovšem co dělat, když je firma opravdu obrovská? Odpověď je jednoduchá, a to zavolat na úklid firem, kde vám nejen pomohou, ale také udělají úklid přesně podle vašich představ. Pokud se ptáte, co od jejich úklidu čekat, tak odpověď je opět jednoduchá, a to naprostou spolehlivost a spokojenost.

úklid firem

Do jejich pravidelného úklidu patří vytírání podlah, luxování koberců, vynesení odpadu, úklid stolů, úklid kuchyňky a také úklid toalet a koupelen. Toto všechno se týká pravidelného úklidu s tím, že si můžete zařídit i praní ručníků a utěrek. Vše je samozřejmě na dohodě a můžete k úklidu jak přidávat, tak ubírat práce, které mají být provedeny. Kromě velkým úklidů v kancelářích však nabízejí i klasické úklidové práce, a to úklid po rekonstrukci nebo úklid domácností. Mezi další jejich pravidelné úklidy patří úklid panelových domů a SVJ. Tyto úklidy jsou velice vyhledávané, a to proto, že v bytovce se nechce nikomu tento úklid dělat.

úklid firem

Není se však čemu divit, člověk má své práce až nad hlavu a vůbec nemyslí na to, že by měl uklízet nějakou chodbu v paneláku. Od toho je tu naštěstí tato firma, která vše vyřeší za vás. Navíc pokud se úklidy rozpočítají na každý byt, tak zjistíte, že se úklid mnohem více vyplatí od firmy, než abyste ho dělali sami. Kromě toho se na externí firmu můžete spolehnout, což se u vlastníků říct nedá. Až se budete příště rozhodovat, zda objednat externí firmu na úklid, tak ani nepřemýšlejte a rovnou volejte. Rozhodně budete spokojeni jak s úklidem, tak i s kompletním přístupem firmy.

Jaké řemeslo se vyplatí studovat


Mnoho lidí si stále myslí, že když své děti dá na maturitní obory nebo na gymnázium, tak z nich vyrostou chytří lidé se slibnou kariérou. Ovšem maturita nebo vysoká škola je sice hezká věc, ale člověka mnohdy neuživí. Velká část z nich pak musí hledat uplatnění mimo svůj obor a celé roky strávené na vysoké škole tak ztrácí smysl. Dnes si představíme, jaké obory jsou ty nejlepší a kam dát vaše děti, aby měly slibnou budoucnost. Je dobré se zaměřit na takové obory, kde není možnost nahrazení technologií.

kvalitní instalatéři

  1. Elektrikář – Velice oblíbený obor, který láká mnoho mladých. Ačkoliv se to nezdá, tak právě elektrikáři jsou a budou i v budoucnosti velmi vyhledávaní. Tento obor jen těžko nahradí stroje a pokud ano, tak jen na drážkování a ne na samotnou instalaci kabelů. Navíc je elektrikářů nedostatek a tento obor se tak velice vyplatí.
  2. Instalatéři – Další obor, kde se vaše dítě určitě uplatní. Už jste někdy viděli, jak robot přidělává záchod na zeď, no nejspíš ne a jen tak to neuvidíte. I tento obor totiž patří mezi ty, které určitě nenahradí. Navíc, instalatéři kanalizace-instalateri.cz, mají široké využití a rozhodně budete rádi, že vám vodu má kdo opravit.
  3. Tesaři – Tento obor je velmi specifický, a to proto, že tesař musí vždy dobře namyslet svojí práci. Každá střecha je tak trošku jiná a právě tesař si musí se vším poradit. Jen těžko tento obor nahradí robot, který bude chodit po střechách. Samozřejmě to je možné, ale pouze v tom případě, že budovy budou nové a každá stejná. Všechny domy, na kterých tesař dělá jsou jiné a jen těžko najdete stejnou zakázku. Rozhodují zde zkušenosti a chuť se neustále zlepšovat.

kvalitní instalatéři

Pokud se nyní rozhodujete, kam dáte své děti ke studiu, tak zvolte právě jeden z těchto oborů. Rozhodně nebude mít vaše dítě nouzi o práci a bude si vydělávat pěkné peníze.

Stres do partnerského vztahu nepatří


Když se o některé ženě prohlásí, že je to „stará panna“, není to zrovna chvályhodný výraz, a podobně jsou na tom i muži pokročilého věku, kteří žijí sami, a dosud nemají za sebou milostnou zkušenost. V současném světě ale není vůbec snadné objevit partnera či partnerku, který by odpovídal našim vnitřním představám, a to nejen o kráse, ale především o morálních hodnotách. Co je vám platné, když si domů přivedete nádhernou „kočku“ s dlouhýma nohama a s ňadry tak akorát do ruky, což je přesně to, co se vám líbí, a co vás vzrušuje, když vás druhý den okrade a uprchne s vašimi penězi daleko za hranice republiky. Zůstat osamoceni bez partnerů není tedy žádnou ostudou, ale v jistém slova smyslu to nevýhoda je.

dívka u moře

Nemáme na mysli ani tak to, že není s kým se milovat, ale spíše dlouhodobou absenci tělesného kontaktu, což může po několika letech při setkání s dalším „objevem“ přinášet spoustu nepříjemností. Musíte si zkrátka přivyknout na jiný režim a také na pohlavní styk na základě vzájemné touhy a shody, není to zkrátka masturbace, kdy to na vás přijde, a s nikým to nejdete konzultovat a jde se rovnou „na věc“.

dívka v plavkách

Dlouhodobá sexuální abstinence nevěstí nic dobrého a je třeba se na ni připravit. Může tu mimo jiné dojít i k poklesu erekce, a to není pro muže dobrou vizitkou. Nezanedbávejte trénink a také prevenci, a tou je zejména vhodná životospráva (jídelníček) a snaha vyvarovat se stresovým podnětům. Právě stres bývá nejsilnější bariérou mezi partnery, co se teprve blíže poznávají a zjišťují, které praktiky jim vyhovují, a jaké polohy je dovedou nažhavit a vyprovokovat ke slastnému vyvrcholení.

Dnes máme naštěstí k dispozici i pomocníky z přírody, jsou jimi například adaptogenní rostliny, kam patří všechny druhy Ženšenu, a s nimiž lze udržet potřebnou hladinu testosteronu, bez něhož je erekce jen vzdálenou představou. Adaptogenní bylinky jsou přirozenějším řešením bez vedlejších účinků, na rozdíl od Viagry na prodej.

Cesty autem

Někdy se bohužel stane situace, kdy lidé potřebují rychle si vypůjčit auto. A pokud bydlíte v Praze, tak samozřejmě budete hledat půjčovnu aut v Praze. A řeknu vám, že půjčovna aut v Praze je opravdu rozšířená a máte tam opravdu hodně na výběr. Já sama jsem byla velmi překvapená, když mi můj přítel řekl, že naše auto se rozbilo. Byla jsem opravdu hodně naštvaná. Vůbec jsem netušila, jak přítel mohl auto rozbít, když bylo teprve čtyři roky nové a bylo z autosalonu. A přítel mi řekl, že to prostě neuřídil a že je naboural do sloupu, takže on samozřejmě nesmí jezdit s nabouraným autem.

Ráda jezdím autem.

Tohle je logické a chápu to, protože určitě s rozbitým autem se jezdit nesmí na pozemní komunikaci. Takže ho akorát partner odvezl na opravu. Jenomže my jsme zrovna měli domluvený víkend ve wellness centru. A bylo by opravdu škoda, kdybychom tohle odvolali. Bylo to v takové oblasti, co bylo odlehlé, takže autobusem nebo vlakem bychom se tam rozhodně nedostali. Takže nakonec přišla na řadu půjčovna aut v Praze. Je opravdu skvělé, protože když jsme tam s přítelem šli, tak jsme viděli opravdu tolik nádherných aut, která byla v perfektní kondici. Tady opravdu nebylo o čem diskutovat, protože jsme si vybrali opravdu nádherné auto. Vybrali jsme si takový krásný sedan, který máme podobný i my. Akorát jsme si vzali lepší značku.

Auto si půjčuji.

A řekli jsme si, že když jedeme takhle na výlet po Praze a naše vlastní auto je rozbité, že si půjčíme nějaké lepší a luxusnější auto, které jistě se bude více hodit. Také jsme jednu chvíli přemýšleli nad Ferrari, ale hned to přítel zatrhl, že prý nejsme tak bohatí, abychom si na tři nebo na čtyři dny pronajali Ferrari. Ono by to vyšlo na opravdu hodně peněz, takže jsme si vzali levnější kategorii, ale stále luxusní auto. Komunikace s personálem je opravdu na vysoké úrovni. Jsou tam profesionálové, kteří vám ihned se vším poradí, takže jsem s přítelem byli opravdu spokojení a byli jsme oba dva nadšení, když jsme si také mohli potom dokoupit benzín, abychom tam v pohodě dojeli a nikde by nám nedošel benzín. A vy se také nemusíte bát, protože půjčovna aut v Praze je opravdu skvělá a je populární je a jsou na ní samé dobré recenze.