Porovnání spořicích účtů


VÅ¡ichni to už známe. Banky nemají zájem o naÅ¡e peníze, alespoň ne na běžných nebo spoÅ™icích úÄtech. ÄŒeská národní banka by mohla uvést v život záporné sazby, jako ostatní banky v EvropÄ›. Pokud by se na spoÅ™icí úÄet v této situaci dal vysoký úrok, bylo by to pro banku neradostné. Proto banky pÅ™eÅ¡li ke snižování úroků. U běžných spoÅ™icích úÄtů se úrok pÅ™ibližuje k nule, ale jen za pÅ™edpokladu, že banka nemá své požadavky na jejich užívání.
4 karty v kapse
Aktivní a vÄ›rní klienti bank mají Å¡anci získat na svých spoÅ™icích úÄtech lepších úroků, protože jim banky za odmÄ›nu dávají sazby s bonusem. NepÅ™edstavujte si vÅ¡ak, že se jedná o celá procenta. Jde pouze o pár desetin procent nahoru.  Ale i to může udÄ›lat mnohým radost ve tváři. Pořád lepší než nic. NÄ›kde je ale potÅ™eba ke zvýšení úroku používat běžný úÄet banky a platit platební kartou. Další možností jsou kampeliÄky. Ale nesmíte zapomenout, že u nich je potÅ™eba se smířit s desetiprocentním Älenským vkladem.
dolar na louce
StruÄný pÅ™ehled
·         Artesa
Na spoÅ™icí úÄet Artesa Universal dostanete úrok 1,2 %. Vklad musí být minimálnÄ› 100 000 KÄ. Jedná se o kampeliÄku, proto musíte dát dohromady Älenský vklad.
 
·         Air bank
1 % vám pÅ™inese spoÅ™icí úÄet s bonusem. Podmínkou vÅ¡ak je provést alespoň 5 krát zaplatit platební kartou za mÄ›síc. Platí jen do 250 000 KÄ (nad už jen 0,2 %).
 
·         Sberbank
Úrok 0,53 % dostanete na spoÅ™icím úÄtu FÉR spoÅ™ení PLUS. Zřízením FÉR konta (běžný úÄet) máte sazbu na vaÅ¡em spoÅ™icím úÄtu 0, 83%. Ale jen vklady do 300 000 KÄ.
 
·         Egua bank
SpoÅ™icí úÄet HIT nabízí až 0,62% (vklady do 200 000 KÄ), ale musíte mít běžný uÄet a aktivnÄ› s ním nakládat (3 krát platba kartou do mÄ›síce a příchod nad 10 000 KÄ za 1 mÄ›síc).
 
·         Raiffeisenbank
Zde vás Äeká úrok ve výši 0,75% se spoÅ™icím úÄtem eKonto Flexi (vklady do 150 000 KÄ). Podmínkou je vÅ¡ak vlastnÄ›ní jednoho ze dvou běžných úÄtů (eKonto Komplet nebo Konto Smart).
 
·         MONETA Money Bank
SpoÅ™icí úÄet GOLD nabízí úrok 0,7%. Je pro klienty s úÄtem Genius Gold, který stojí mÄ›síÄnÄ› 469 KÄ.