K výběru autožárovky může přispět i zkušenost zákazníků


Zákaznická hodnocení – hodnocení výrobků zákazníky je vynikající služba, která vznikla již pÅ™ed pár lety na nÄ›kolika vybraných nezávislých serverech. V souÄasné dobÄ› má obrovský vliv na obchodování v internetových obchodech a toho jsou si také vÄ›domi nÄ›kteří výrobci. Zákaznické reference pÅ™ispÄ›ly mimo jiné k tomu, že autožárovky Osram jsou dnes nejprodávanÄ›jší v celé EvropÄ›. Jakmile se v online svÄ›tÄ› objeví informace o nÄ›jakém kvalitním výrobku za dobrou cenu, velmi rychle se tyto zvÄ›sti zaÄnou mezi lidmi šířit, dokonce mnohem rychleji, než v případÄ› tiÅ¡tÄ›né Äi televizní reklamy. Reklamu si totiž objednávají samotní producenti, zatímco nejvíce objektivní pro zákazníka je osobní zkuÅ¡enost tÄ›ch, co si už výrobek zakoupili.
veÄerní provoz v BerlínÄ›

Night Breaker a Cool Blue Intense s výborným poměrem výkonu a ceny

Jestliže zakoupíte cokoli za výhodnou cenu a výrobek skuteÄnÄ› poskytuje to, co výrobce deklaruje, jde o dobrý výkonnostní a cenový pomÄ›r, který je opÄ›t velmi důležitým parametrem úspěšnosti na trhu. Produktové Å™ady Night Breaker a Cool Blue od výrobce Osram se tímto hodnocením mohou pochlubit jednoznaÄnÄ› a to je také důvod, proÄ je o nÄ› zájem nejen z Å™ad kupujících, ale i obchodníků.
A co je na tÄ›chto produktech tak výjimeÄného? Více svÄ›tla na silnici, resp. více jasu a tím pádem snáze rozeznatelné pÅ™edmÄ›ty v jízdním pruhu, delší a Å¡irší svÄ›telný kužel, který nezapomíná osvÄ›tlovat ani pravou krajnici, což je zvláštÄ› oÅ¡idné místo pro nebezpeÄné stÅ™ety vozidla s chodci nebo cyklisty, a zároveň příjemnÄ›jší a bezpeÄnÄ›jší barvu svÄ›tla.
veÄerní mÄ›stský provoz
Barva svÄ›tla – mnoho Å™idiÄů nepovažuje barvu umÄ›lého svÄ›tla za podstatnou a rozliÅ¡uje u autožárovky pÅ™edevším jeho intenzitu a rozsah svÄ›telného kuželu. Teplota chromatiÄnosti má vÅ¡ak obrovský vliv na jízdní pohodu a také na samotné bezpeÄí v kabinÄ› vozu. Čím studenÄ›jší odstín žárovka vyzaÅ™uje – až k samotné hranici povolené tolerance, tím lépe se Å™idiÄ soustÅ™edí na jízdu, není rozptylován hormonálními zmÄ›nami v organismu, které pÅ™edchází usínání, a jízda je mnohem bezpeÄnÄ›jší. Ideální barva žárovek do pÅ™edního svÄ›tlometu by se mÄ›la pohybovat kolem 4000 K.