Kruhová zářivka s paticí 2GX13 je moderní světelný zdroj s elektronickým předřadníkem


Mnozí odborníci se shodují na tom, že striktní zákaz výroby, resp. prodeje vláknových žárovek byl unáhleným krokem evropských úředníků, a že tyto světelné zdroje mají stále svá opodstatnění v místnostech, kde se svítí nárazově a po krátkou dobu, např. na toaletách, na některých chodbách, ve sklepech apod. Vláknové žárovky jsou velmi dobrým zdrojem tepelného záření pro terária a pro pěstování některých druhů pokojových rostlin.

luxusní osvětlení.jpg
KaždopádnÄ› v místech, kde vyžaduje osvit delší Äasový horizont, se uplatní ménÄ› energeticky nároÄné technologie, které zvládají pÅ™emÄ›nu elektrické energie na svÄ›telné spektrum s mnohem vyšší úÄinností. Jsou to buÄ LED diodové panely, žárovky a reflektory a kompaktní zářivky. Ty se vyrábí v provedení lineárních trubic, kruhových trubic a jednopaticových zdrojů.

Hlavní osvÄ›tlení s dostateÄným svÄ›telným výkonem

Kruhové zářivky 2GX13 se hodí pÅ™edevším do prostor, kde je tÅ™eba zajistit vyšší svÄ›telný tok. Jsou tedy koncipovány pro hlavní osvÄ›tlení obývacích a dÄ›tských pokojů, pracoven a dílen, zářivka totiž zvládá vyplnit svÄ›tlem prostor pomÄ›rnÄ› důkladnÄ›. SouÄasné zářivky s dobrými rozptylovými vlastnostmi mají svÄ›telný výkon až 120 lumen/W, což je nÄ›kolikanásobnÄ› více, než u halogenových žárovek s tokem 20 lumen/W.
malá kuchyňka.jpg

Dramatická osvětlení LED diodami a halogeny

Halogenové nebo LED diodové svÄ›tlo nachází uplatnÄ›ní jako vhodný prvek pro osvÄ›tlování bytových dekorací, napÅ™. obrazů, vitrín, Äástí stÄ›n a koutů, kuchyňských linek, knihoven a nábytkových komponentů. Navozují tzv. dramatické osvÄ›tlovací efekty, což působí do naÅ¡eho podvÄ›domí dojmem snadné orientace v prostoru, kdy se zohledňuje tvar a velikost obytné místnosti. Dramatická osvÄ›tlení se uplatní i v kombinaci s jídelním koutem, který je osvÄ›tlen ryze úÄelovÄ›, zatímco okolní prostÅ™edí nepůsobí ruÅ¡ivÄ›, ale naopak harmonicky.