Co vše udělat na zahradě na jaře


O tom, že ÄŒeÅ¡i své zahrady milují, není pochyb. A také se o nÄ› mnohdy skuteÄnÄ› řádnÄ› starají. S touto prací je potÅ™eba zaÄít již brzy z jara, kdy roztaje sníh, a teploty se vyÅ¡plhají na hodnoty kolem deseti stupňů. PrávÄ› v tuto dobu se totiž zaÄíná příroda probouzet k životu, a tomu se musíme pÅ™izpůsobit.

 

V první Å™adÄ› je potÅ™eba pÅ™ipravit záhony. To znamená vyplet je, odstranit plevel, který zaÄal raÅ¡it, a zorat je, aby byly pÅ™ipraveny na setbu raných kvÄ›tin Äi zeleniny. Tak si zajistíme, že budeme vÄas pÅ™ipraveni na to, aby nám co nejlépe rostly.

 

PéÄi musíme vÄ›novat Äas také tomu, abychom se postarali o ovocné stromy. I ty se totiž zaÄínají po zimÄ› probouzet. Je dobré zkontrolovat, zda se zastÅ™ihnutí z minulého roku dobÅ™e zahojilo, a zda se objevují první pupeny.

 

výdobytky zahrady

 

V této chvíli je vhodné aplikovat první postřiky proti škůdcům i plísním, pokud jsou potřeba. Poté, co listy trochu povyrostou, můžeme také použít pásek proti hmyzu. Tak zabráníme tomu, aby se nám zde zahnízdily mšice, případně aby se rozvinuly houbové choroby.

 

PéÄi vÅ¡ak potÅ™ebuje také trávník, i když ten je obvykle nejvíce zanedbáván. V této chvíli je vhodné, abychom se změřili na plochy, které byly bÄ›hem minulého roku proÅ¡lapané. Zde je dobré dát travní semena, díky kterým se tato plocha opÄ›t zazelená.

 

rozkvetlá zahrada

 

V neposlední Å™adÄ› je také dobré se pÅ™ipravit na první posekání trávy. JistÄ›, je vhodné, abychom ji udržovali delší, avÅ¡ak brzy zjara pomáhá zvýšit hustotu travního porostu. A to je nÄ›co, co potÅ™ebujeme, pokud chceme mít v průbÄ›hu celé vegetaÄní sezóny krásnÄ› hustý trávník.

 

Je tedy jasné, že na jaÅ™e je práce dost, zvláštÄ› pokud chceme, aby naÅ¡e zahrada plodila a trávník pÅ™ipomínal rozkvetlou louku. Jinak se musíme smířit s tím, že budeme mít pouze podprůmÄ›rné výsledky, jak co se vzhledu, tak i úrody týÄe. Záleží pak na nás, co je pro nás důležitÄ›jší.

Zahrada s domemem je tím nejkrásnějším


Máte také dům se zahradou? Já mám dům a vždycky mám straÅ¡nÄ› ráda, když se podívám na balkón a s balkóny se podívám na zahradu. StraÅ¡nÄ› ráda pÄ›stuju kvÄ›tiny a vždycky když se podívám z toho balkónu tak mám vždycky radost z toho, jak jsem si to tam vypÄ›stovala. Vždycky když si nÄ›co vypÄ›stuji, tak mám straÅ¡nou radost se potom na to dívat. Myslím, že každý ÄlovÄ›k má radost, když si nÄ›co sám vypÄ›stuje nebo nÄ›co udÄ›lá. Myslím si, že celkovÄ› dům se zahradou je tím nejlepším, co ÄlovÄ›k má, protože doma je velký klid, nejste nikde na bytovce. Zahrada je od toho abyste se kochala tou krásou, která v ní je. Kdo má na zahradÄ› v letních mÄ›sících tÅ™eba bazén, tak je nádhera, když jste v tom bazénÄ› a koukáte se do té zahrady a jenom tak relaxujte, protože to je velice příjemné.

Schody

Já osobnÄ› takový relax mám straÅ¡nÄ› ráda, a když se dívám na to co jsem si tam vÅ¡e vypÄ›stovala, tak mám z toho straÅ¡nÄ› dobrý pocit. Zahrada by pro ÄlovÄ›ka mÄ›la být klidným a příjemným prostÅ™edím, a proto pro mÄ› je to naprosto relaxaÄní místo. Kdo zahradu nebo dům nemá, tak prostÄ› se nedá nic dÄ›lat, ale rozhodnÄ› pokud máte peníze, tak rozhodnÄ› si kupte zahradu s domem, protože to je pro ÄlovÄ›ka to nejlepší a relaxaÄní místo. Já osobnÄ› bych nikdy dům se zahradou za nic jiného nevymÄ›nila.

dům

Pro mÄ› je zahrada a dům velice důležitá a naplňuje mÄ› to. Každý ÄlovÄ›k musí vÄ›dÄ›t co ho v životÄ› nejvíc naplňuje, a co ne. Pro mÄ› je dům a zahrada na prvním místÄ›. StraÅ¡nÄ› ráda na zahradÄ› relaxuju, a mám v ní spoustu pozitivních vÄ›ci. Dům a zahrada není s niÄím jiným srovnatelná. Zahrada je od toho, aby si ÄlovÄ›k odpoÄinul a zároveň obÄas i zapracoval. Kdo má rád nÄ›co dÄ›lat jako já na zahradÄ›, tak ta zahrada je pro ÄlovÄ›ka úplnÄ› stvoÅ™ená. Já bych bez zahrady nemohla ani žít. Je potÅ™eba mít pÅ™ed domem nÄ›co, kam rádi vcházíte. 🙂 :-)