Letní tábory pro Vaše potomky, kterým se nebude chtít vracet domů!


Nevíte, kam poslat své dítko na letní prázdniny??? Nemohou se o to postarat VaÅ¡i Äi partnerovi rodiÄe, ale Vy vzhledem ke své pracovní Äinnosti musíte dÄ›ti nÄ›kam umístit??? Letní tábor nabízí zajímavé a zábavné vyžití pro VaÅ¡e dÄ›ti, které na nÄ›j budou vzpomínat celý život a Vy se navíc nemusíte bát o to, komu svěřujete dÄ›ti do péÄe, protože se o dÄ›ti bude starat kvalifikovaný dozor a budou také pod lékaÅ™ským dohledem.

Zajistěte svým dětem nádherně a hlavně zábavně prožité letní prázdniny!

Zajímavý táborový program a zábavné vyžití – i tak mohou vypadat letní prázdniny pro VaÅ¡e dÄ›ti!!! Letní tábor zaruÄí VaÅ¡im dÄ›tem legraci, najdou si nové kamarády, ale pÅ™edevším Vy si už nemusíte dÄ›lat starosti s tím, kam dÄ›ti na dvoumÄ›síÄní prázdniny umístit tak, abyste vÄ›dÄ›li, že jsou v dobrých rukou a že je o nÄ› dobÅ™e postaráno. Navíc takový letní tábor mnoho nestojí a i tak si budete jisti, že jste uÄinili správnÄ›, když na nÄ›j své potomky poÅ¡lete. Je pro nÄ› pÅ™ipraven pestrý a nabitý program!