Co je to miniload system

Není oboru, který by nezasáhl současný prudký rozvoj technologií. To se týká i skladnictví. Ačkoliv by se mohlo zdát, že v něm toho není možné příliš změnit, opak je pravdou. I zde se najde mnoho prostoru pro vylepšení, a nové technologie jsou zde přijímány podobně jako v kterékoliv jiné firmě.

Jedním z posledních výkřiků technologií, které mají skladníci k dispozici, je miniload system. Ten představuje značný pokrok v automatizaci. Ta ostatně postupuje napříč všemi obory, a nahrazuje postupně lidskou práci stroji. A tento případ není výjimkou.

skladová hala

Jde o systém, kdy ukládání zboží do skladu a jeho vykládání nezařizují lidé, nýbrž plně automatické stroje, řízení počítačovým programem. Ty jsou schopny rozpoznat konkrétní předmět a následně jej uložit na příslušné místo, stejně jako požadovanou věc najít a ze skladu ji odebrat a odvézt do nakládacího prostoru.

Asi není potřeba říkat, že se jedná o značné zjednodušení celého procesu. Nejenže se tím vyloučí lidská chyba, celý systém je mnohem rychlejší a efektivnější. Navíc tyto stroje mohou pracovat bez přestávky po celý den, a to s mnohem nižšími náklady. Není tedy divu, že se dostává do stále více skladů.

ruční naskladňování bude brzy minulostí

Znamená to tedy, že profese skladníka se stane minulostí? Ne tak docela. Vždy bude potřeba člověk, který bude pokyny zadávat. A i když se bude jednat o pravidelné dodávky a výběry, stále ještě mohou nastat nepředvídané situace, na které automatický systém bez pomoci člověka zkrátka nedokáže reagovat.

Vypadá to tedy, že se tato profese neztratí, změní se pouze její náplň. Již nebude nutné ručně naskladňovat a vyskladňovat potřebné věci. Namísto toho bude skladník kontrolovat, zda vše probíhá tak, jak má.

Jistě, znamená to také, že bude potřeba mnohem méně lidí. Avšak taková je zkrátka cena za pokrok. Nemusíme ji sice rádi platit, avšak mnohdy nám zkrátka nic jiného nezbude. Jak se totiž říká, pokrok nezastavíš.