Co všechno lze pomocí chytrého vypínače Schneider ovládat


Vhodným okamžikem pÅ™echodu z běžné domácnosti k inteligentní je její rekonstrukce nebo výstavba. Jedná se o cenovÄ› dostupný technologicky propracovaný systém, jehož cílem je navýšení komfortu, odpoÄinku a relaxace v prostÅ™edí, které je nám vÅ¡em nejbližší – v naÅ¡ich domovech. Chytrý vypínaÄ Schneider může sloužit jako jednotný systém pro práci mnoha funkcí v domácnostech, kterými jsou:
inteligentní domácnost a mobil.jpg
· VytápÄ›ní domu– zařízení spolupracuje s tepelným Äerpadlem, se solárními systémy, s plynovým kotlem, s elektrokotlem. S jeho pomocí je možné nastavit různé pracovní režimy, a to vÄetnÄ› ohÅ™evu jednotlivých místností v domÄ› nebo domovních etáží.
· OsvÄ›tlení – komplexní správa osvÄ›tlovací techniky z jednoho místa buÄ skrze panel vypínaÄe, anebo z mobilní aplikace v telefonu Äi tabletu. Jednotlivé svÄ›telné okruhy lze vypínat, zapínat, stmívat v programovatelných režimech.
· Klimatizace – další chytré zařízení pro zajiÅ¡tÄ›ní tepelného komfortu. Klimatizace kromÄ› ochlazení vzduchu může fungovat i v opaÄném režimu pÅ™itápÄ›ní a tím se znaÄnÄ› snižují náklady za vytápÄ›ní, jestliže je ohÅ™ev regulován podle aktuálních požadavků (spíná se napÅ™. v přítomnosti osob mimo jejich pracovní dobu v pracovních dnech).
ovládání z mobilu.jpg
· Stínící technika– markýzy, rolety, žaluzie, stÅ™eÅ¡ní okna, ale i garážová vrata, terasové dveÅ™e, zimní zahrady a pergoly, to vÅ¡e lze velice snadno implementovat jako souÄást inteligentní domácnosti. Tyto technologie jsou zkrátka v souÄasné dobÄ› již na velmi vysoké úrovni a mohou nám zpříjemnit život, což je ostatnÄ› také jejich cílem.
· ZabezpeÄení objektu– snímaÄe pohybu, protipožární Äidla, kamerové systémy mohou objekty chránit pÅ™ed vniknutím neoprávnÄ›ných osob. Tyto inteligentní prvky jsou pÅ™ipojitelné na PCO (pult centrální ochrany) protipožární nebo policejní.
· Domácí spotÅ™ebiÄe a zásuvky– další bezpeÄnostní prvek a stupeň komfortního zázemí. Programování chodu spotÅ™ebiÄů vÄetnÄ› zapínání a vypínání zásuvkových okruhů, monitoring stavu průbÄ›hu jejich Äinnosti (praÄky, myÄky, suÅ¡iÄky, chytrého vysavaÄe, domácí pekárny apod.) Zároveň spolupracuje s aplikací měřidel spotÅ™eby elektÅ™iny, provádí průběžnou evidenci provozu a upozorňuje na zvýšenou spotÅ™ebu a tím pádem na úpravu chodu zařízení.